System Alliance

Vårt egenutvecklade System Alliance är ett komplett system som övervakar fastigheter på ett driftsäkert och enkelt sätt. Systemet är mycket flexibelt och kostnadseffektivt. All utveckling och tillverkning sker i Sverige.

Ett modernt system

System Alliance är ett modernt system för fastighetsautomation som är enkelt att installera och använda. Systemet består av dataenheter för till exempel ventilation, värme och kyla som kopplas samman i ett nät med vår webbserver. Systemet är mycket flexibelt och att lägga till eller ändra en funktion tar oftast bara några få minuter.

Gränslös kommunikation

Vår webserver ger dig tillgång till realtidsinformation angående fastigheten och eventuella larm via Internet. Oavsett om du är på utlandssemester eller på kontoret kan du enkelt koppla upp dig via en webbläsare eller din mobiltelefon och få tillgång till systemet.

Förutom vår egen webbserver är System Alliance mycket enkelt att koppla upp till andra överordnade system så som till exempel Citect. Systemet använder Modbus kommunikationsprotokoll som idag är ett av världens vanligaste protokoll inom fastighetsautomation.

Bra för både ekonomin och miljön

Genom att styra värme, ventilation och kyla med hänsyn till varandra effektiviseras driften av fastigheten, vilket gynnar både er ekonomi och miljön genom lägre energiförbrukning. Våra system är även helt licensfria.

Utvecklat av svenska entreprenörer

Samtliga produkter i System Alliance utvecklas och tillverkas i Sverige. Vi är själva entreprenörer inom fastighetsautomation med stor kännedom om branschen och har under lång tid utvecklat ett system som täcker in alla era behov.

Standardlösningar

Vi har utvecklat en serie standardlösningar som täcker en stor del av de behov som finns. Våra standardlösningar är optimerade så att vi kan hålla konkurrenskraftiga priser. Med hjälp av vår standardskåp-katalog letar styrinstallatören enkelt upp rätt grundpaket. Vi har färdig lösningar för bl.a. ventilationsaggregat, frånluft i bostäder, brandspjällsstyrning, värmecentraler, kyla och värmepumpar och zon-reglering.

Läs vidare om Dataenheter (DUC)
Läs vidare om Webbserver
Läs vidare om Programvara

Besök System Alliance

www.systemalliance.se