Programvara

I System Alliance ingår en mängd programvaror så som fjärrstyrning av dataenheter 
via mobil eller PC.

Systemet utför även regelbunden automatisk backup av dataenheter och dess inställningar. Om en dataenhet mot förmodan går sönder är det bara att byta mot en ny och ladda in senaste backupen, vilket oftast inte tar mer än 10 minuter. Det finns även programvara som regelbundet kontrollerar uppkopplingsstatus och sänder ut larm om kontakten med någon anläggning bryts.

DUC Historik och Logg

AHC/AHL501: Alliance Historik Normal/Logg

I ADU 540 kan upp till 27 olika signaler väljas i historik och logg.
Historik samlas med intervall 10 minuter. Total tid i ADU är 23 timmar.
Logg samlas med intervall 10 sekunder. Total tid i ADU är 60 minuter.
I en server eller PC på nätverket installeras insamlingsprogrammet AHC 501 som varje timma hämtar hem historik och logg från alla valda ADU 540.
I den PC som visning av historik/logg skall ske installeras AHL 540 som presenterar valda signaler i diagramform för Historik: dygn-månad-år samt logg senaste timma. Bocka i de signaler som skall visas i diagrammet.
Historik ligger kvar 12 månader.

Förbrukningshistorik

ADC/AHF501: Alliance Historik Förbrukningsmätare

Systemets funktion avser att på ett enkelt sätt samla in historik från fastighetens olika M-bus mätare.
Fjärrvärme, El, Varmvatten, Kallvatten och Kyla.
Presentation sker dels i stapeldiagram och dels i tabellform. Om så önskas kan kostnad / enhet aktiveras.
Det går vid behov att summera 2 mätare till en ”summamätare”.
Möjlighet till Normalårskorrigering av historik från en Fjärrvärmemätare.

Geografiskt finns det möjlighet till en hierarki med :
Område/Fastighet/Hyresgäst.
Under varje geografisk del kan man lägga in mätare.

Sammanställningsrapporter för Månad/Kvartal/År kan skrivas ut.

I en Server eller PC på nätverket installeras insamlingsprogrammet ADC 501 som varje timma hämtar hem historik från M-bus mätarna via modul P900 (Piigab).
I den PC (en eller flera på samma nät) som visning av historik skall ske installeras AHF 501 som presenterar Historik: Dygn/Månad-År /Kvartal-År.

AFR 501: Alliance Fastighets Rapport (Husets Energirapport)

AFR 501 kan finnas tillgänglig via webbserver AWU 650. Här kan både fastighetsägare och hyresgäst se husets energiprofil. Beräkningar görs av olika media för Energi/Kvm/År. Jämförelse med prognosvärde sker med uppmätt värde i respektive typ av media. Trend på senaste månad visas.
Detta kan ses som en sammanställning av husets energistatus.

Backup och Konfiguring

AST 501

Övervakar kommunikation av CRF Webb anläggningar samt skapar regelbunden backup av ADU.

ABT 501

Möjliggör manuell Backup/Återställning/Konfigurering av ADU.

Fjärrstyrning av ADU

AFP 501

Visualiserar Display/Knappsats för valfri webbuppkopplad ADU i PC. Kontrollera/Konfigurera/Fjärrstyr ADU via internet precis som att vara på plats vid ADU.

PFP 501

Som AFP 501 men avsedd för Windows Mobile baserade telefoner.