Dataenheter (DUC)

Dataenheterna i System Alliance är utvecklade så att även de med måttliga kunskaper om fastighetsautomation ska kunna använda dem.

Tiden för att konfigurera en anläggning med System Alliance är väsentligt kortare jämfört med traditionella så kallade DUC/PLC system.


ADU 540adu540

ADU 540 är en modern dataenhet med alla de funktioner som krävs för effektiv fastighetsautomation. Den är både användarvänlig och flexibel. Med hjälp av de många förprogrammerade standardfunktionerna konfigureras enkelt till exempel ett ventilationsaggregat eller en undercentral. För den som har lite mer kunskap är möjligheterna till avancerade funktioner mycket stora. Dataenheter och funktioner kan länkas samman till ordentligt avancerade styr- och reglerförlopp om så önskas. Inga krångliga programverktyg behövs, allt går att konfigurera direkt via knappsats och display eller via Internet om enheten kopplas till vår webbserver AWU 500.

ADU 510

510

ADU 510 är ett steg in i ett nytt produkt segment. Med en slimmad design och flexibilitet lik vår ADU 540 kompletterar ADU 510 dina behov för den kompletta fastighetsautomationen.

ARS485

ARS485

ARS485 är en kommunikationsenhet anpassad för modbus RS485 (RTU) och användas som förstärkare, buffer, brygga mellan olika modbusnät, hastighets omvandlare, filter (släpper endast igenom trafik till valda adresser), adressomvandling men klarar även att utföra beräkningar som summering, lägsta och högsta värde.
ARS485 kommer som alla andra Alliance produkter att uppdateras över tiden.
ARS485 kan användas med alla typer av utrustningar som följer modbus standarden, och är tänkt för att kunna ansluta fler produkter till “DUC slingan” (modbusslinga för RS485) både till antal och typer.
ARS485 har som vanligt för system Alliance ett öppet protokoll “taglista”.
ARS485 programmeras via ADU540, AFP501PFP501 eller annan utrustning som kan skriva och läsa modbus kommandon.
ARS485 är byggd med samma kapsling som ADU510