CRFwebb

Kort beskrivning av CRFwebb
CRFwebb är en tjänst som utöver funktioner i webbserver AWU 500 samlar en mängd applikationer ingående i system Alliance.
Med CRFwebb finns alltid den senaste konfigureringen av DUC mm tillgänglig vid ett ev driftstopp.
Har du tecknat abonnemang på CRFwebb ingår alltid fri uppgradering av appar till senaste version samt tillgång till nya applikationer som utvecklas i system Alliance.

Applikationer på CRFwebb

AHF – Energimätare

AHF visualiserar insamlad data från M-Bus mätare. Energi, Vatten, Elförbrukning visas i stapeldiagram ner till enstaka timvärden. Månadsrapporter med förbrukning/kostnad för varje enskild mätare. Sammanräkning av total förbrukning/fastighet mm. Rapporterna kan mailas till valfria fritt antal mottagare både som html fil och som exportfil för inläsning i annat program.

AFR – Fastighetsrapport (visas via AHF)

AFR visualiserar husets energiprofil. Beräkningar görs av olika media för Energi/Kvm/År.
Jämförelse med prognosvärde sker med uppmätt värde i respektive typ av media.
Detta kan ses som en sammanställning av husets energistatus och uppdateras efter varje kalendermånad.

AHL – DUC Logg

AHL visualiserar loggdata insamlad direkt ifrån DUC i diagramform månadsvis, via en knapptryckning hämtar AHL de 40 senaste minuterna med värden loggade var 10:e sekund, mycket användbart vid intrimning av reglersekvenser för optimering av fastighetsdriften.

AWH – Webb Logg

Med AWH kan fastigheten följas historiskt via månadsfiler med loggdata insamlad från AWU 160/500 som sparas år för år, här finns möjlighet att gå tillbaka till dag 1 då systemet driftsattes.

AFP – DUC Remote

Med AFP har ni kontroll över en specifik Alliance DUC som om ni stod på plats framför den, fullständigt åtkomst via fjärrstyrning.

AST – DUC Backup

AST säkerställer att det alltid finns tillgång till den senaste konfigurationen av en specifik DUC eller om man så vill ladda in en äldre. AST tar regelbundet en fullständig backup på program och text konfiguration i Alliance DUCar. Skulle olyckan vara framme eller att ni utsätts för sabotage går det enkelt att via internet ladda in gällande konfiguration för återställning av DUC.
AST kontrollerar även regelbundet att kommunikationen till samtliga DUC i anläggningen fungerar och då någon DUC inte svarar utgår larm via mail.

Loggbok

Här kan ni samla nyttig information för er och era medarbetare om anläggning status och planerade/utförda åtgärder.