System Alliance – ARS485

System Alliance har nu fått en enhet – ARS485 – som ger möjlighet att använda olika hastigheter på DUCslingan, ”RS485”, och som vanligt upp till 115 200bps.

Enheten kan även filtrera bort kommunikation till de adresser som ligger ”bakom” enheten. Tanken är också att denna enhet skall kunna brygga värden mellan olika slingor samt göra adressändringar på de olika slingorna. Som vanligt är respektive slinga galvaniskt skild mellan enheterna.

System Alliance – DUC ADU510

System Alliance DUC ADU510 har nu uppgraderats till version 2.3 och försetts med ytterligare 2 nya regulatorer, vilka kan hantera upp till 3 sekvenser. Samtliga regleringar har även försetts med 2 börvärden samt värdeändringstakt vid börvärdesändring. Detta för att minska risken för pendlingar.

System Alliance – ADU540

System Alliance ADU540 har nu uppgraderats till DPR134.

Den nya versionen innebär bland annat att medelvärdesberäkning av upp till 20 rumstemperaturer har lagts till. Funktionen använder bara värden inom valt intervall.

CRFwebb

Nu har vi lanserat CRFwebb!

CRFwebb är en webbaserad tjänst där ni som fastighetsägare/förvaltare har koll på all historik och energiåtgång i era uppkopplade fastigheter. Med CRFwebb kan ni vara trygga i att det alltid finns backup på den senaste DUC-programmeringen ifall något oförutsett inträffar.

Månadsrapporter med fastighetens energisignatur.

Sammanställning av förbrukad energi för resp. fastighet/lägenhet.

Fjärrstyrning av en enskild DUC för realtidskontroll av systemet.

 

Vid intresse av vad CRFwebb kan innebära för just Er fastighet kontakta Claes eller Per.

Vi är miljödiplomerade!

Den 2 mars 2011 blev CR Fastighetsteknik AB miljödiplomerade.

Organisationen har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Detta innebär att organisationen har:

 • En miljöpolicy, mål och handlingsplan
 • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
 • Genomfört konkreta miljöförbättringar
 • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
 • Förankrat och redovisat miljöarbetet
 • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete
 • Miljödiplom - 150417

  För att komma till sidorna för vårt miljöarbete, klicka här!

  Relansering

  Vi vill tacka alla Er som deltog under de tre dagarna i v.45 där vi fick möjlighet att visa vad vi står för och vad vi har att erbjuda inom fastighetsautomation.

  Vi ser fram emot att tillsammans med Er arbeta i en spännande framtid.

  3D Man synergy