System Alliance – ADU540

System Alliance ADU540 har nu uppgraderats till DPR134.

Den nya versionen innebär bland annat att medelvärdesberäkning av upp till 20 rumstemperaturer har lagts till. Funktionen använder bara värden inom valt intervall.

CRFwebb

Nu har vi lanserat CRFwebb!

CRFwebb är en webbaserad tjänst där ni som fastighetsägare/förvaltare har koll på all historik och energiåtgång i era uppkopplade fastigheter. Med CRFwebb kan ni vara trygga i att det alltid finns backup på den senaste DUC-programmeringen ifall något oförutsett inträffar.

Månadsrapporter med fastighetens energisignatur.

Sammanställning av förbrukad energi för resp. fastighet/lägenhet.

Fjärrstyrning av en enskild DUC för realtidskontroll av systemet.

 

Vid intresse av vad CRFwebb kan innebära för just Er fastighet kontakta Claes eller Per.

Vi är miljödiplomerade!

Den 2 mars 2011 blev CR Fastighetsteknik AB miljödiplomerade.

Organisationen har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Detta innebär att organisationen har:

 • En miljöpolicy, mål och handlingsplan
 • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
 • Genomfört konkreta miljöförbättringar
 • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
 • Förankrat och redovisat miljöarbetet
 • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete
 • Miljödiplom - 150417

  För att komma till sidorna för vårt miljöarbete, klicka här!

  Relansering

  Vi vill tacka alla Er som deltog under de tre dagarna i v.45 där vi fick möjlighet att visa vad vi står för och vad vi har att erbjuda inom fastighetsautomation.

  Vi ser fram emot att tillsammans med Er arbeta i en spännande framtid.

  3D Man synergy

  System Alliance 500-serien

  För att möta marknaden och uppfylla alla dess behov lanserar vi nu ett komplett nytt produktsortiment som helt går i linje med framtidens behov av flexibla och användarvänliga lösningar.
  Alliance 500-serien innehållande en mängd nya spännande produkter.

  Kontakta gärna Rune Erlandsson för vidare info.

  Energiuppföljning

  Vi lanserar nu ett nytt verktyg för energiuppföljning och leder CRF in i nästa generation gällande Energi- och Miljöuppföljning.

  Med utgångspunkt i SKANSKA’s krav på en komplett rapport har vi skapat AFR 501, vilket innebär att ni som fastighetsägare har fulla möjligheter att skapa en rapport utifrån era krav och behov.

  Kontakta oss för ett samtal om era möjligheter.