Vi är anträffbara hela sommaren!

Nu börjar det närma sig sommar och semester.

Under veckorna 29 och 30 kommer vi endast att ha jourverksamhet för att underlätta vid eventuella driftstörningar eller liknande.

Jour

V29 (18-22 Juli) Rune Erlandsson

rune@crf.se  eller 070-557 65 26

 

V30 (25-29 Juli) Claes Bergström

claes@crf.se eller 070-669 97 71

 

Vill samtidigt passa på att önska alla kunder, leverantörer och samarbetspartner en skön sommar.

System Alliance – ADU540

System Alliance ADU540 har nu uppgraderats till DPR138.

Några av nyheterna i denna version

  1. Sekvensdelare med påverkningsbar maxbegränsning för tex värmepumpar.
  2. Pauspulsfunktion med dynamiska tider.
  3. Garddagsberäkning i DUC för visning i WEB
  4. Bit läsning av hold.reg till digitala signaler

Vi är anträffbara hela sommaren!

… dock något begränsat med endast jour under våra semesterveckor 29 – 32.

Ordinarie arbetstid
Måndag – Fredag 07:00 – 16:00

Sommartid vecka 29 – 32
Måndag – Fredag 08:00 – 16:00

Jour

Vecka 30 · Claes Bergström
claes@crf.se · 070-66 99 771

Vecka 31 · Magnus Larsson
magnus@crf.se · 070-66 99 776

Vecka 32 · Johan Nilsson
johan@crf.se · 070-66-99 463

 

GLAD SOMMAR önskar vi på CR Fastighetsteknik AB!

Miljöutbildning för CRFs nya medarbetare

I enlighet med CRFs miljöpolicy har nu också de senast anställda medarbetarna genomgått grundläggande miljöutbildning

Utbildningens innehåll:

De stora miljöproblemen, dess orsaker och konsekvenser · Är vi på rätt väg?
Hur jobbar vi i Sverige? · Miljöledning i allmänhet · Miljödiplomering · Vad kan vi göra åt problemen?­

EFF Miljödiplom CRF 2015

För att komma till sidorna för vårt miljöarbete, klicka här!

ADU440

ADU 440 har nu uppdaterats med funktioner som tidigare endast funnits i ADU540 för att kunna lägga in funktioner i värme funktioner mm.

Certifierade i EcoDriving

Som ytterligare ett tecken på vår miljömedvetenhet har vår personal under våren genomgått utbildning i EcoDriving.

Med hjälp av EcoDriving får föraren ett miljöanpassat körsätt. Bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen minskar samtidigt som trafiksäkerheten och arbetsmiljön påverkas positivt. STR klimatkompenserar för genomförd utbildning. Utbildningen är genomförd av godkänd lärare i EcoDriving.

System Alliance – ARS485

System Alliance har nu fått en enhet – ARS485 – som ger möjlighet att använda olika hastigheter på DUCslingan, ”RS485”, och som vanligt upp till 115 200bps.

Enheten kan även filtrera bort kommunikation till de adresser som ligger ”bakom” enheten. Tanken är också att denna enhet skall kunna brygga värden mellan olika slingor samt göra adressändringar på de olika slingorna. Som vanligt är respektive slinga galvaniskt skild mellan enheterna.

System Alliance – DUC ADU510

System Alliance DUC ADU510 har nu uppgraderats till version 2.3 och försetts med ytterligare 2 nya regulatorer, vilka kan hantera upp till 3 sekvenser. Samtliga regleringar har även försetts med 2 börvärden samt värdeändringstakt vid börvärdesändring. Detta för att minska risken för pendlingar.