Semestertider

Under veckorna 29-32 kommer vi endast att ha jourverksamhet för att underlätta vid eventuella driftstörningar.

 

Vecka 29 Måndag 16/7 – Tisdag 17/7  når ni Rune Erlandsson

rune@crf.se eller eller 070-557 65 26

 

Vecka 29 Onsdag 18/7 – Fredag 20/7 når ni Andreas Genheden

andreas@crf.se eller 070 – 66 99 732

 

Vecka 30-31  Måndag 23/7 – Tisdag 27/7 och Måndag 30/7 – Fredag 3/8 når ni Jimmy Nordström

jimmy@crf.se eller 070 – 66 99 180  

 

Vecka 32 Måndag 6/8 – Fredag 10/8 når ni Magnus Larsson

magnus@crf.se eller 070 – 66 99 776

 

Trevlig semester!

 

 

 

ADU 540 har fått nya funktioner

adu540

Vi har lagt till en ny brandfunktion för frånluften i lägenhetsprojekt. Den läser av och håller reda på aktuella temperaturer för brandskyddet. Funktionen undviker även att sända ut falsklarm vid givarfel.

 

 

 

Ny Portal

 

CRFPortal

 

Vi lanserar en helt ny webbportal för sammanställning av dina anläggningar. Den gör det mycket lättare för dig att övervaka dina anläggningar. I bilden ovanför kan ni se hur det kommer se ut med tre anläggningar.

 

ADU540 har en ny version DPR139

adu540

I denna version har vi lagt till fler modbuskommandon. Vi kan samla in historik över dygn, vecka, månad och år för att hantera energiförbrukningen i fastigheten. Vårt energianalysverktyg för fastigheter, AFS kommer att vara färdigutvecklat under våren 2018.

JUL 2017

Vi vill tacka alla våra kunder och leverantörer för i år och önska en

God Jul & Gott Nytt År!

Vi har stängt mellan den 22 december och 2 januari.

Telefonjour:

Claes:   

claes@crf.se      070 – 66 99 771 

Rune:        

rune@crf.se   070 – 55 76 526

godjul_500

Semestertider / Jour

Nu börjar det närma sig sommar och semester.

Under veckorna 29 och 30 kommer vi endast att ha jourverksamhet för att underlätta vid eventuella driftstörningar eller liknande.
Under vecka 31 kommer Jimmy Karlsson att vara på plats.

Jour

V29 (17-21 Juli) Rune Erlandsson

rune@crf.se  eller 070-557 65 26

 

V30 (24-28 Juli) Claes Bergström

claes@crf.se eller 070-669 97 71

Nästan hela styrkan är åter V32 för att ta nya tag efter en förhoppningsvis bra semester.

Väl mött.

System Alliance ADU510

System Alliance ADU510 har fått nya funktioner.

Några av nyheterna i denna version

  1. villkorsstyrningar för och samt eller Z34-37 har tillkommit
  2. beräkning av energi användande samt normkurva för beräkning av 7 dygnsvärden
  3. summeringar av energislag kan nu beräknas för medelvärde under 7 dygn

Mer om detta för WEB systemet.

JUL 2016

Vi önskar alla våra kunder och leverantörer en

God Jul & Gott Nytt År!

Vi har stängt från och med den 22 december till den 2 januari.

Telefonjour:

Claes:   

claes@crf.se      070 – 66 99 771 

Rune:        

rune@crf.se   070 – 55 76 526

TekNet

TekNet börjar ta fart

Vårt tekniknät är nu uppe och rullar sedan några månader.

TekNet gör det möjligt för CRF att ansluta mot anläggningar även på interna nät för automatiska backuper och larm vid driftfel.

Vi räknar med att kunna släppa TekNet under hösten även för våra kunder.