Miljöarbete

Sedan den 2 mars 2011 är vi miljödiplomerade!

Miljodiplom

 MILJÖPOLICY

för CR Fastighetsteknik AB

CR Fastighetsteknik AB levererar, installerar och driftsätter fastighetsautomation. Inom styr, regler och övervakningar för värme, ventilation kyla m.m. för publikalokaler, industrianläggningar och flerbostadshus i så väl offentliga som privata fastigheter.

Vi värnar om miljön och vill bidra till en hållbar utveckling genom att:

   • Ha en dialog med våra leverantörer och kunder, om hur vi på bästa sätt kan förebygga och minimera negativ miljöpåverkan.
   • Hjälpa kunder att sänka sin energiförbrukning med hjälp av effektivare system och flexibla lösningar.
   • Vi håller oss uppdaterade på nyheter och lagstiftning inom miljöområdet, föreskrifter och andra krav som gäller för vår verksamhet.
   • Om det är möjligt och ekonomiskt försvarbart skall vi välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster.
   • Vi skall arbeta för att nå våra utsatta mål med avseende på miljö och ständigt förbättra dessa.
   • Vi skall vara sparsamma med energi och på andra resurser där så är möjligt. Vi använder miljömärkt förbrukningsmaterial. Genom att lämna driftinstruktioner ”DU” digitalt (i de fall kunden godkänner det) minskar vi pappersförbrukningen
   • Planera våra resor så vi får en minskad miljöbelastning.
   • Med produkter för kontroll, övervakning och optimering av energiförbrukning, uppnår vi tillsammans med våra kunder en bättre miljö.

Miljödiplom CR Fastighetsteknik AB

 

Vid frågor kring vårt miljöarbete, kontakta gärna Anna-Lena Erlandsson.

Ytterby 2013-12-13

Claes Bergström, Rune Erlandsson