Företaget

Vi hjälper dig att övervaka fastigheter på ett driftsäkert, enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Vår affärsidé

Vi hjälper våra kunder att sänka sin energiförbrukning med hjälp av effektivare system och flexibla lösningar. Våra många år av erfarenhet inom styr- och reglerbranchen har gett oss insikten att helhetslösningar inte behöver vara komplicerade eller kostsamma. Tack vare vårt modulära system kan vi erbjuda kostnadseffektiva installationer för så väl små utbyggnader som stora fastighetskomplex.

Eftersom nya teknologier snabbt träder i kraft är våra kunders valfrihet något vi lägger stor vikt vid. Vi låser inte in våra kunder med licensavgifter för programvara och stängda system, utan använder oss enbart av öppna och standardiserade lösningar som både säkrar våra kunders framtida behov och gör det möjligt för våra kunder att byta förvaltare utan problem.

The Ideal Flow

Kvalitet är viktigt för oss. Därför byggs alla apparatskåp vi levererar i vår egen verkstad. På så vis har vi kontroll över hela förloppet – från projektering, konstruktion och programmering till installation. All utveckling och tillverkning sker i Sverige. Våra produkter utvecklas av oss själva vilket ger Er och oss oanade möjligheter för just Era behov av fastighetsautomation.