Vi är miljödiplomerade!

Den 2 mars 2011 blev CR Fastighetsteknik AB miljödiplomerade.

Organisationen har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Detta innebär att organisationen har:

 • En miljöpolicy, mål och handlingsplan
 • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
 • Genomfört konkreta miljöförbättringar
 • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
 • Förankrat och redovisat miljöarbetet
 • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete
 • Miljödiplom - 150417

  För att komma till sidorna för vårt miljöarbete, klicka här!

  Posted in Företagsinfo.