Vi är anträffbara hela sommaren!

… dock något begränsat med endast jour under våra semesterveckor 29 – 32.

Ordinarie arbetstid
Måndag – Fredag 07:00 – 16:00

Sommartid vecka 29 – 32
Måndag – Fredag 08:00 – 16:00

Jour

Vecka 30 · Claes Bergström
claes@crf.se · 070-66 99 771

Vecka 31 · Magnus Larsson
magnus@crf.se · 070-66 99 776

Vecka 32 · Johan Nilsson
johan@crf.se · 070-66-99 463

 

GLAD SOMMAR önskar vi på CR Fastighetsteknik AB!

Miljöutbildning för CRFs nya medarbetare

I enlighet med CRFs miljöpolicy har nu också de senast anställda medarbetarna genomgått grundläggande miljöutbildning

Utbildningens innehåll:

De stora miljöproblemen, dess orsaker och konsekvenser · Är vi på rätt väg?
Hur jobbar vi i Sverige? · Miljöledning i allmänhet · Miljödiplomering · Vad kan vi göra åt problemen?­

EFF Miljödiplom CRF 2015

För att komma till sidorna för vårt miljöarbete, klicka här!

Certifierade i EcoDriving

Som ytterligare ett tecken på vår miljömedvetenhet har vår personal under våren genomgått utbildning i EcoDriving.

Med hjälp av EcoDriving får föraren ett miljöanpassat körsätt. Bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen minskar samtidigt som trafiksäkerheten och arbetsmiljön påverkas positivt. STR klimatkompenserar för genomförd utbildning. Utbildningen är genomförd av godkänd lärare i EcoDriving.

System Alliance – ARS485

System Alliance har nu fått en enhet – ARS485 – som ger möjlighet att använda olika hastigheter på DUCslingan, ”RS485”, och som vanligt upp till 115 200bps.

Enheten kan även filtrera bort kommunikation till de adresser som ligger ”bakom” enheten. Tanken är också att denna enhet skall kunna brygga värden mellan olika slingor samt göra adressändringar på de olika slingorna. Som vanligt är respektive slinga galvaniskt skild mellan enheterna.

System Alliance – DUC ADU510

System Alliance DUC ADU510 har nu uppgraderats till version 2.3 och försetts med ytterligare 2 nya regulatorer, vilka kan hantera upp till 3 sekvenser. Samtliga regleringar har även försetts med 2 börvärden samt värdeändringstakt vid börvärdesändring. Detta för att minska risken för pendlingar.

System Alliance – ADU540

System Alliance ADU540 har nu uppgraderats till DPR134.

Den nya versionen innebär bland annat att medelvärdesberäkning av upp till 20 rumstemperaturer har lagts till. Funktionen använder bara värden inom valt intervall.