JUL 2017

Vi vill tacka alla våra kunder och leverantörer för i år och önska en

God Jul & Gott Nytt År!

Vi har stängt mellan den 22 december och 2 januari.

Telefonjour:

Claes:   

claes@crf.se      070 – 66 99 771 

Rune:        

rune@crf.se   070 – 55 76 526

godjul_500

Semestertider / Jour

Nu börjar det närma sig sommar och semester.

Under veckorna 29 och 30 kommer vi endast att ha jourverksamhet för att underlätta vid eventuella driftstörningar eller liknande.
Under vecka 31 kommer Jimmy Karlsson att vara på plats.

Jour

V29 (17-21 Juli) Rune Erlandsson

rune@crf.se  eller 070-557 65 26

 

V30 (24-28 Juli) Claes Bergström

claes@crf.se eller 070-669 97 71

Nästan hela styrkan är åter V32 för att ta nya tag efter en förhoppningsvis bra semester.

Väl mött.

System Alliance ADU510

System Alliance ADU510 har fått nya funktioner.

Några av nyheterna i denna version

  1. villkorsstyrningar för och samt eller Z34-37 har tillkommit
  2. beräkning av energi användande samt normkurva för beräkning av 7 dygnsvärden
  3. summeringar av energislag kan nu beräknas för medelvärde under 7 dygn

Mer om detta för WEB systemet.

JUL 2016

Vi önskar alla våra kunder och leverantörer en

God Jul & Gott Nytt År!

Vi har stängt från och med den 22 december till den 2 januari.

Telefonjour:

Claes:   

claes@crf.se      070 – 66 99 771 

Rune:        

rune@crf.se   070 – 55 76 526

TekNet

TekNet börjar ta fart

Vårt tekniknät är nu uppe och rullar sedan några månader.

TekNet gör det möjligt för CRF att ansluta mot anläggningar även på interna nät för automatiska backuper och larm vid driftfel.

Vi räknar med att kunna släppa TekNet under hösten även för våra kunder.

Vi är anträffbara hela sommaren!

Nu börjar det närma sig sommar och semester.

Under veckorna 29 och 30 kommer vi endast att ha jourverksamhet för att underlätta vid eventuella driftstörningar eller liknande.

Jour

V29 (18-22 Juli) Rune Erlandsson

rune@crf.se  eller 070-557 65 26

 

V30 (25-29 Juli) Claes Bergström

claes@crf.se eller 070-669 97 71

 

Vill samtidigt passa på att önska alla kunder, leverantörer och samarbetspartner en skön sommar.

System Alliance – ADU540

System Alliance ADU540 har nu uppgraderats till DPR138.

Några av nyheterna i denna version

  1. Sekvensdelare med påverkningsbar maxbegränsning för tex värmepumpar.
  2. Pauspulsfunktion med dynamiska tider.
  3. Garddagsberäkning i DUC för visning i WEB
  4. Bit läsning av hold.reg till digitala signaler

ADU440

ADU 440 har nu uppdaterats med funktioner som tidigare endast funnits i ADU540 för att kunna lägga in funktioner i värme funktioner mm.

System Alliance 500-serien

För att möta marknaden och uppfylla alla dess behov lanserar vi nu ett komplett nytt produktsortiment som helt går i linje med framtidens behov av flexibla och användarvänliga lösningar.
Alliance 500-serien innehållande en mängd nya spännande produkter.

Kontakta gärna Rune Erlandsson för vidare info.