ADU540 har en ny version DPR139

adu540

I denna version har vi lagt till fler modbuskommandon. Vi kan samla in historik över dygn, vecka, månad och år för att hantera energiförbrukningen i fastigheten. Vårt energianalysverktyg för fastigheter, AFS kommer att vara färdigutvecklat under våren 2018.

Posted in Företagsinfo.